สารานุกรมไทย ฉบับเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 5