พระปชาบดีโคตมีเถระ /

ผู้แต่ง
พ. สุวรรณ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สร้อยทอง, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1