พระปชาบดีโคตมีเถระ

ผู้แต่ง
พ. สุวรรณ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.30922 พ111พ 2541
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร สร้อยทอง 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
123 หน้า ภาพประกอบ