กะเทาะสนิมกริช /

ผู้แต่ง
สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์
Corporate Author
พิชัย แก้วขาว, สมบูรณ์ ธนะสุข
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1