กะเทาะสนิมกริช /

ผู้แต่ง
สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์
Corporate Author
พิชัย แก้วขาว, สมบูรณ์ ธนะสุข
ภาษา
Thai
เลขเรียก
306 ส785ก 2543
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
234 หน้า : ภาพประกอบ