Database Programming กับ Visual Basic ฉบับมืออาชีพ /

ผู้แต่ง
ศุภชัย สมพานิช
ภาษา
Thai
เลขเรียก
005.118 ศ683D 2543
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : อินโฟเพรส, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
440 หน้า : ภาพประกอบ