สมุดภาพประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ : ศิลปวัฒนธรรมไทย เล่มที่ 1 /

Corporate Author
กรมศิลปากร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2525