ศึกษาพัฒนาการการกำเนิดมนุษย์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท : ในครรภ์ 9 เดือน = Study on the Development of Human Origins in Theravada Buddhist Philosophy : 9 Months Pregnant /

ผู้แต่ง
ธวัชชัย สามหาดไทย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2562