ฉบับสหัสวรรษใหม่ พจนานุกรมไทย-อังกฤษสำหรับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน /

ผู้แต่ง
ประกฤติ ไชยโต๊ะพรหม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ต้นธรรม, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1