ความรู้เบื้องต้นทางการบริหารรัฐกิจ = Introduction to Public Administration /

ผู้แต่ง
จักรวาล สุขไมตรี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : เจ.พริ้น, 2560
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1