พระราชพงศาวดารสังเขป พระราชพงศาวดารย่อ และพระธรรมเทศนาพระราชพงศาวดารสังเขป /

ผู้แต่ง
ปรมานุชิตชิโนรส,
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, 2562