พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พุทธศักราช 2515-2559 เล่ม 1 /

Corporate Author
สำนักพระราชวัง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพระราชวัง, 2562
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1