สัททานุกรมพระไตรปิฎกเชิงวิจัย ฉบับบาลี-ไทย เล่ม 5 (อา-อายูหนานุรูปตา) /

Corporate Author
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ประยูรสาส์นไทย, 2563
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1