สมเด็จฯ อยู่อินเดีย /

ผู้แต่ง
สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณฺณกมหาเถร)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ประยูรวงศ์, 2527