ประวัติสุนทรภู่ และ ตำนานเมืองเพชรบุรี /

ผู้แต่ง
ปริยัติธรรมธาดา (แพ ตาละลักษมณ์),
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : รุ่งวัฒนาการพิมพ์, 2533
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3