ประวัติ ปรัชญา นายแพทย์และตำรายาในแพทย์แผนไทย /

ผู้แต่ง
ประทีป ชุมพล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1