วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ /

ผู้แต่ง
สุภางค์ จันทวานิช
ภาษา
Thai
เลขเรียก
001.4 ส837ว 2543
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 9
Physical description
233 หน้า ; 21 ซม.