วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ /

ผู้แต่ง
สุภางค์ จันทวานิช
ภาษา
Thai
เลขเรียก
001.4 ส837ว 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 8
Physical description
233 หน้า ; 21 ซม.