ประวัติการเมืองไทยสยาม 2475-2500 = A Political history of Thailand-Siam 1932-1957 /

ผู้แต่ง
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2562
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 8