สังคมไทยลุ่มแม่น้ำพระยาก่อนสมัยศรีอยุธยา /

ผู้แต่ง
จิตร ภูมิศักดิ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), 2563
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4