สมุดภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ภาคพระราชพิธี /

Corporate Author
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กลุ่มพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม กองกลาง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : กลุ่มพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, 2562
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1