การบริหารโครงการ : แนวคิดและกระบวนการ = Project Administration /

ผู้แต่ง
ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1