ศิลปกรรมกรุงรัตนโกสินทร์ : ศิลปวัฒนธรรมไทย เล่มที่ 6 /

Corporate Author
กรมศิลปากร กองหัตถศิลป
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2525
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1