เปตรมีจริง ! /

ผู้แต่ง
สิงห์คำ โต๊ะงาม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : อินทรีย์, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1