เศรษฐสถิติเบื้องต้น = Introduction to Economic Statistics /

ผู้แต่ง
คำพล พัวพาณิชย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ที.พี.พริ้นท์, 2535
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1