ความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรมกับการพัฒนาประชาธิปไตยไทย /

ผู้แต่ง
บรรเจิด สิงคะเนติ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1