บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า : "สมรรถนะองค์กร" กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น /

Corporate Author
สถาบันพระปกเกล้า
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1