เมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง /

ผู้แต่ง
แถมสุข นุ่มนนท์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สารธาร, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2