ทฤษฎีสังคมวิทยา /

ผู้แต่ง
สัญญา สัญญาวิวัฒน์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
301 ส558ท 2543
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 8
Physical description
243 หน้า