การขับร้องเพลงไทย /

ผู้แต่ง
คณพล จันทร์หอม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
782 ค126กป 2539
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
113 หน้า ; 24 ซม.