สมเด็จฯ คิด-เขียน-พูด-เทศน์ /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : เจริญรัฐ, 2527