แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับ นักโทษแห่งอัชคาบัน /

ผู้แต่ง
โรว์ลิ่ง, เจ.เค.
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คส์, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2