รวมฎีกาด้านแรงงานที่น่าสนใจ /

ผู้แต่ง
ไพศาล เตมีย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2563
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2