2475 การปฏิวัติสยาม /

ผู้แต่ง
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2