2475 การปฏิวัติสยาม /

ผู้แต่ง
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
959.3042 ช495ส 2543
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
(34), 241 หน้า : ภาพประกอบ