เงือกน้อย และเรื่องอื่นๆ = The Little Mermaid and other Stories /

ผู้แต่ง
แอนเดอร์เสน, ฮันส์ คริสเตียน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ผีเสื้อ, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1