16M-M16 ปัจจัยที่จำเป็นในการบริหารโรงเรียน /

ผู้แต่ง
ธวัชชัย เปรมปรีดิ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
371.2 ธ394ส 2543
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์อักษรไทย, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
132 หน้า