อาหารบำรุงชีวิตสูตรสมเด็จฯ /

ผู้แต่ง
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
สมุทรสาคร : พิมพ์ดี, 2565
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2