ศาสนาเปรียบเทียบ

ผู้แต่ง
เสฐียร พันธรังษี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร สุขภาพใจ 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 8