ศาสนาเปรียบเทียบ

ผู้แต่ง
เสฐียร พันธรังษี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
291 ส893ศ 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร สุขภาพใจ 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 8
Physical description
575 หน้า ภาพประกอบ