บุเรงนองกะยอดินนรธา /

ผู้แต่ง
สุเนตร ชุตินธรานนท์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
959.102 ส822บ 2544
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สมิต, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
Physical description
287 หน้า : ภาพประกอบ