พระสงฆ์ไทยใน 2 ทศวรรษหน้า พ.ศ. 2541-2560 /

ผู้แต่ง
พระมหาสุภา อุทโท
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1