กฎแห่งกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด /

ผู้แต่ง
สมพร เทพสิทธา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสมพร เทพสิทธา, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1