มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง /

ผู้แต่ง
สนิท ผิวนวล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 11