มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง /

ผู้แต่ง
สนิท ผิวนวล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
378.593 ส213ม 2543
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 11
Physical description
88 หน้า : ภาพประกอบ