เขียนไว้เมื่อเป็นไม้ใกล้ฝั่ง /

ผู้แต่ง
ไอน์สไตน์, อัลเบิร์ต
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สมิต, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 7