นโยบายต่างประเทศของจีนต่อพม่าช่วงระหว่างปี ค.ศ.1988-1997 /

ผู้แต่ง
ฐิติพร จิระสวัสดิ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
327.510591 ฐ341น 2543
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ฉ), 177 หน้า : แผนที่