การปกครองท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี /

ผู้แต่ง
ปรัชญา เวสารัชช์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักงาน ก.พ., 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1