ภาษาในสังคมไทย : ความหลากหลาย การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนา /

ผู้แต่ง
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
495.91 อ293ภ 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
197 หน้า ; 21 ซม.