101 วิธีสร้างไอเดียอันยิ่งใหญ่ /

ผู้แต่ง
ฟอสเตอร์, ดิโมดี้ อาร์วี
Corporate Author
วีรจิต กลัมพะสุต
ภาษา
Thai
เลขเรียก
153.42 ฟ181ห 2539
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
232 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง