พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 /

ผู้แต่ง
สมชาย บํารุงทรัพย์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
344.59307 ส239พ 2544
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สกายบุ๊กส์, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
111 หน้า