พจนานุกรม ลาว-ไทย-อังกฤษ = Lao-Thai-English Dictionary /

Corporate Author
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1