สาระน่ารู้กรุงธนบุรี /

ภาษา
Thai
เลขเรียก
959.34 ส666 2543
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
191 หน้า : ภาพประกอบ