ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ /

ผู้แต่ง
งามนิจ อาจอินทร์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
004 ง336ค 2544
พิมพ์ลักษณ์
ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 5
Physical description
345 หน้า : ภาพประกอบ