การศึกษานอกระบบ : พื้นฐานการการวางแผนโครงการ /

ผู้แต่ง
ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1